Vi har en särskild avdelning för enstyck, små serier och för prototyptillverkning. När vi är med från början har vi möjlighet att upptäcka eventuella svårigheter med att producera en viss detalj. Genom att analysera hela produkten, alltifrån själva processen till materialval, kan vi ge råd om vad som ger bästa totalekonomi. Ju noggrannare förarbetet är, desto billigare blir produkten i slutändan.

En normal småserie tillverkning som vi hanterar inom denna avdelning kan ha en årsvolym mellan 150 till 3 000 enheter.

Fler av våra tjänster