Vi har genom åren byggt upp ett antal produktanpassade och högt automatiserade produktionsgrupper för löpande tillverkning i effektiva flöden.

Långsiktiga avtal med kunderna gör att vi har möjlighet att investera i den senaste produktionstekniken för en kostnadseffektiv produktion. En annan viktig del som gör processen både smidigare och snabbare är att vi utnyttjar IT i hög grad.

Vårt affärssystem kommunicerar automatiskt med kundernas och leverantörernas system via EDI. Berörd personal får omedelbart information om kundernas önskemål. Därför kan vi snabbt göra förändringar i produktionen och ändå behålla kort genomloppstid.

 

Kapacitet

Fler av våra tjänster