Tonsjö nyanställer

Vi hälsar Daniel Karlsson välkommen till Tonsjö, han tillträder den nyskapade rollen som LEAN & Calculation Manager fr.o.m. den 14 augusti 2017. Rekrytering innebär att vi stärker vi upp vår organisation ytterligare och utökar vår kompetens inom LEAN, ständiga förbättringar och produktionsteknologi.

Daniel kommer närmast från företaget Industriella Utvecklingscentra (IUC Väst) i Trollhättan, innan dess jobbade han på Componenta Främmestad som Produktionsteknisk chef.