Kvalitetspolicy

Bror Tonsjö AB har ett ledningssystem för kvalitet som, under företagsledningens överinseende, ger alla medarbetare förutsättningar för att utföra allt arbete med en kvalitet, som tillgodoser både kundernas och företagets behov och krav.

Vår målsättning är att leverera i rätt tid och med noll fel.
Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer till kunder och medarbetare.
Vi arbetar i en organisation där kompetens- och kvalitetsutveckling samt ständiga förbättringar stöder företagets affärsidé.
Vi arbetar i enlighet med de internationellt erkända ledningssystemen ISO 9001, ISO 14001 och IATF 16949.

För norsk Offshore erhåller vi även Achilles certifikat.

 

Miljöpolicy

Bror Tonsjö AB är ett verkstadsföretag med inriktning på avancerad skärande bearbetning. Vi är underleverantör till nordisk storindustri och är certifierade enligt miljösystem ISO 14001.

Vi följer lagkrav och andra miljökrav från kunder och myndigheter.
Vår verksamhet präglas av en effektiv resursanvändning.
Vi förhindrar utsläpp av skadliga ämnen till naturen genom en kontrollerad kemikalieanvändning, nödlägesberedskap och avfallshantering.
Vi förbättrar ständigt verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Vill du ladda ner vår miljöpolicy?

Certifikat