Bror Tonsjö vinnare av Stora Leverantörspriset 2019!

Stora Leverantörspriset 2019 gick till Bror Tonsjö AB, ett familjeägt SME-bolag inom skärande bearbetning till bland annat den tunga fordonsindustrin.

– Det känns jätteskoj och något som visar att vi ligger helt rätt i tiden. Jag hoppas att det leder till att fler ser vad vi gör och något som svensk industri kan dra lärdom av så att vi får med oss alla, säger Clas Tengström, vd på Bror Tonsjö som mottog priset av Anders Williamsson på Scania.

 

Fredrik Sidahl, CEO på Fordonskomponentgruppen, var nöjd med juryns val av pristagare.

– Superbra val av juryn – ett företag som föredöme, både med sin öppenhet och framsyn genom ny teknik, säger han.

Juryns motivering:

“Fordonsindustrin är i stark förändring och där är Tonsjö en ledstjärna som förstår möjligheterna som den nya tekniken kan ge. Under senaste året så har Tonsjö gjort stora framsteg inom digitalisering av sin produktion och de har även varit öppna och behjälpliga med att dela med sig av sina erfarenheter till andra. Att vara en av Sveriges ledande inom digitalisering och samtidigt vara konkurrenskraftiga med sina produkter är en styrka som belönats med Stora leverantörspriset.”

Under 2017 påbörjade företaget ett stort utvecklingssteg mot att bli så datadrivna att de kan sluta fatta produktionsbeslut baserade på tyckande och istället fatta dem utifrån fakta.

Företaget har genomfört en digital förflyttning som innebär att hela produktionen kopplats upp i molnet. En resa som började i samband med att Clas Tengström anställdes som vd i januari 2017.

– Vi satte oss ned i ledningsgruppen och såg över företagets styrkor och svagheter. Vi tittade på vår kompetens, organisation och på vårt ledarskap. Då blev det uppenbart att vi skulle kunna lyfta företaget till nästa nivå om vi kunde visualisera och få ut fler mätvärden digitalt från produktionen i realtid, säger Clas Tengström.

Styrelsen beslutade om att förbättra företaget inom en rad strategiska områden. Det var i grunden en helhetssyn som behövdes snarare än en digitaliseringsresa. Målet var att bli mer effektiva, responsiva och mer visuella processer.

– Vi har valt att vara helt transparanta under den här resan och öppna med vad vi gjort, både när det gäller misstag och möjligheter. Vi har haft kontakt med andra företag med liknande processer och haft en dynamisk dialog med lärande och feedback vilket blivit en win-win-situation för alla.

Det är inte bara affärssystem och verktyg som kopplats upp till molnet. Navet i Tonsjös verksamhet är ”pulsrummet”, där företagets anställda samlas för att utvärdera produktionen. Genom att göra detta tillgängligt online får man en tydlig bild av fabrikens verkningsgrad och hur arbetsbelastningen ser ut.

– Genom visualisering och förenkling har vi fått bort de arbetstoppar som ibland leder till misstag och kvalitetsproblem, vilket gör att både fabriken och de anställda presterar bättre, säger Clas Tengström.