Efter 10 år som VD på Tonsjö lämnar Jonny Nyberg sin befattning.

Jonny Nyberg, som är VD på Bror Tonsjö AB sedan 10år, har valt att av hälsoskäl lämna sin befattning. Till ny VD har utnämnts Clas Tengström, som varit VD på Componenta Främmestad under de senaste 6 åren. Clas tillträder som VD den 1 januari 2017. I en kommentar säger styrelseordförande Anders Berglie:

“Vi har stor respekt för Jonnys beslut, som han tagit efter moget övervägande och i nära samråd med sin familj. Jonny Nyberg har gjort en utmärkt insats som VD i vårt bolag och vi är mycket glada över att haft förmånen av hans breda kompetens och energiska ledarskap under hela 10 år. Jonnys engagemang och lojalitet mot Bror Tonsjö AB är ett föredöme för oss alla.
Vi är samtidigt mycket glada över att Clas Tengström accepterat att ta över som VD från årsskiftet och vi hälsar honom varmt välkommen till Tonsjö. Jag är säker på, att Clas branscherfarenhet och ledaregenskaper kommer att vara till stor nytta för vårt bolag.”